Raamatupidamise algõpe

Arhiveeritud: 03.06.2011

Liik

Koolitus
Aeg

04.06.2011 - 30.07.2011

Kell:
10:00 - 15:00

Koht

Tartu Kutseharidsukeskus, Kopli tn 1, A - korpus II korrus, ruum 201
Registreerumine: Tel. 7361 831, e-mail: koolitus@khk.ee, kodulehel: http://khk.ee/oppimine/taiskasvanud/kursused

Koolitus on tasuline, maksumus: 178 € /2785,09 EEKKirjeldus:

Kursus on algajatele, kelle eesmärk on saada hiljem iseseisvalt hakkama väikefirma raamatupidamisega.

Kursuse maht on 40 akadeemilist tundi.

Õppetöö toimub kord nädalas, laupäeviti, 6 akadeemilist tundi korraga.
Koolituse lõppedes peaks õppija olema omandanud teadmised tulude ja kulude arvestusest, kasumiaruandest, bilansist, rahavoogude aruandest, palgaarvestusest.
Läbivad teemad:
1) Majandusarvestuse olemus ja ülesanded
2) Kontod
3) Dokumendinõuded, grupeerimine, registritesse kandmine
4) Raamatupidamisbilanss, bilansi valem, bilansikirjete sisu, seosed bilansi ja kontode vahel
5) Praktilised ülesanded kontode kahekordse kirjendamise kohta, liht- ja liitlausendite moodustamine
6) Aktivakontode, passivakontode, kontraaktiva ja kontrapassivakontode arvestamine
7) Varude arvestus, varude pidev ja perioodiline arvestussüsteem, seostusmaksumuse kindlaksmääramine FIFO või kaalutud keskmise seostusmaksumuse meetodiga
8) Materiaalse ja immateriaalse põhivara arvestus, akumuleeritud kulumi arvestus
9) Kassa- ja pangaoperatsioonide tegemine ja kajastamine
10) Müügiarvete koostamine ja tulude kajastamine
11) Palgaarvestuse algdokumendid, palga maksustamine ja väljamaksmine, puhkusetasu arvestamine

Koolituse kestvus: 40 tundi

Hind: 178 eur (2785,09 kr)

Koolituse aeg: 10:00 - 15:00 (6 akad tundi)

Koolitus toimub järgnevatel kuupäevadel laupäeviti:
1.11.juuni
2. 18.juuni
3. 25.juuni
4. 2.juuli
5. 9.juuli
6. 16.juuli
7. 23.juuli

Nädal aega enne koolituse toimumist saadetakse Teile e- maili teel kursusel osalemise ankeet, mis kinnitab, et Te kindlasti kursusest võtate osa. Juhul kui Te pole meile saatnud kinnitusankeeti ei ole Te automaatselt registreerumisega koolitusgruppi kaasatud.

Lektor: Aino Vooro, tegevraamatupidaja

Koolituste läbinutele (vähemalt 80% osalemisel) väljastatakse Tartu Kutsehariduskeskuse täiskasvanute koolituse osakonna tunnistus.