Tartu Linnavalitsus ettevõtluse osakond

Küüni 5, II korrus, Tartu 51004
evo@raad.tartu.ee
Faks 736 1190

 Töötaja   Kontaktinfo   Lisainfo 
Malle Blumenau
juhataja
Küüni 5 II k ruum 229
736 1191;
501 0239
Malle.Blumenau@raad.tartu.ee
VV:E 14-18; K 9-12
TEGEVUSVALDKOND: Osakonna töö juhtimine ja korraldamine. Osakonna eelarve täitmise jälgimine. Projektide algatamine ja koordineerimine. Koostöö ettevõtluse tugistruktuuridega.
Siim Espenberg
ettevõtluse arengu peaspetsialist
Küüni 5 II k ruum 233
736 1193;
526 2195
Siim.Espenberg@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND: Tartu linna ettevõtluse arenguga seotud küsimustega tegelemine. Arengukava täitmise jälgimine. Välisprojektide taotluste koostamise algatamine ja läbiviimine. Ettevõtlust tutvustavate esindusmaterjalide ettevalmistamine. Koostöö arendamine ettevõtluse tugistruktuuridega. Informatsiooni uuendamine kodulehel.
Alo Lilles
ettevõtluse arengu peaspetsialist
Küüni 5 II k ruum 229
736 1196;
5645 2311
Alo.Lilles@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND: Ettevõtluse arenguga seotud küsimustega tegelemine. Projektide juhtimine ja koordineerimine. Linna osalusega rahvusvahelistes koostööprogrammides osalemine. Ettevõtlust tutvustavate esindusmaterjalide ettevalmistamine. Koostöö korraldamine ettevõtluse tugistruktuuridega. Informatsiooni uuendamine kodulehel.
Ene Palu
kaubandusjärelevalve peaspetsialist
Küüni 5 II k ruum 230
736 1198;
5345 6566
Ene.Palu@raad.tartu.ee
VV:E 10-12 ja 14-18; T-N 9-12
TEGEVUSVALDKOND: Ettevõtjate nõustamine kaubanduse valdkonnas. Kaubandustegevuse järelevalve. Ettevõtete kustutamine ettevõtteregistrist.

 

Merle Pau
kaubandusjärelevalve peaspetsialist

Küüni 5 II korrus ruum 231
736 1195
Merle.Pau@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND: Ettevõtjate nõustamine kaubanduse valdkonnas. Kaubandustegevuse järelevalve teostamine. Hooajalise müügi korraldamine.
Marilin Kroon
ettevõtluse arengu spetsialist
Küüni 5 II korrus ruum 233
736 1194;
Marilin.Kroon@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND: Ettevõtjatele suunatud ürituste korraldamine. Projekti "Tartu hea teeninduse linn" koordineerimine. Laatade korraldamine.
Maigi Külvik
spetsialist
Küüni 5 II korrus ruum 229
736 1192
Maigi.Kulvik@raad.tartu.ee
TEGEVUSVALDKOND: Osakonna dokumendiringluse korraldamine, dokumendiregistri pidamine, osakonna juhataja tehniline teenindamine.

 

REGISTRITEENISTUS

Küüni 5, I korrus, Tartu 51004

 Töötaja   Kontaktinfo   Lisainfo 
Viivi Maremäe
juhataja
Küüni 5 I k
736 1139;
527 0282
Viivi.Maremae@raad.tartu.ee
VV:E 9-12 ja 15-18, T 9-16, K-N 9-12 ja 14-16, R 9-12 ja 13-15
TEGEVUSVALDKOND: Andmevahetuse korraldamine teiste asutustega. Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmine KOV algatusel. Elukoha aadressiandmete muutmine omaniku õigustatud nõudmisel.
Marko Mängli
peaspetsialist
Küüni 5 I k
736 1140
Marko.Mangli@raad.tartu.ee
VV:E 9-12 ja 15-18, T 9-16, K-N 9-12 ja 14-16, R 9-12 ja 13-15
TEGEVUSVALDKOND: Rahvastikuregistri andmete töötlemine ja klientide nõustamine.
Maie Tamm
spetsialist
Küüni 5 I k
736 1141
Maie.Tamm@raad.tartu.ee
VV:E 9-12 ja 15-18, T 9-16, K-N 9-12 ja 14-16, R 9-12 ja 13-15
TEGEVUSVALDKOND: Elukoha registreerimine, EL-i kodanikele isikukoodide moodustamine.
Eve Meoste
spetsialist
Küüni 5 I k
736 1143
Eve.Meoste@raad.tartu.ee
VV:E 9-12 ja 15-18, T 9-16, K-N 9-12 ja 14-16, R 9-12 ja 13-15
TEGEVUSVALDKOND: Elukoha registreerimine, EL-i kodanikele isikukoodide moodustamine.