Tartu Linnavalitsuse hanked

Tartu Linnavalitsuse ja Tartu Linnavalitsuse hallatavate asutuste poolt korraldatavate hangete kohta, mille eeldatav maksumus on võrdne või üle riigihangete seaduses sätestatud lihthanke piirmäära (10 000 eurot ilma käibemaksuta asjade ja teenuste puhul ja 30 000 eurot ilma km ehitustööde puhul) avaldatakse riigihangete seaduse kohaselt riigihangete registris.
                                                                             
Tartu linna hankekord on kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 6. märtsi 2012 määrusega nr 6.                                                    

Avaldatud hankeid arhiveeritakse riigihangete registris.