Ettevõtluse infolistid

 

Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakond on käivitanud ettevõtlusteemalised meililistid, mille kaudu levitatakse Tartu linnavalitsuses tekkivat ja linnavalitsusse jõudvat informatsiooni, mis puudutab ettevõtlust ja ettevõtteid Tartu linnas ning võiks ettevõtjatele huvi pakkuda. Näiteks uued seadused ja normatiivaktid (nii Tartu linna kui ka riiklikul tasandil), erinevad üritused (kontaktüritused, Tartu linnavalitsuse poolt korraldatavad infopäevad), konkursid Tartu linnas tegutsevatele ettevõtetele jmt.

 

Vastavalt ettevõtete tegevusaladele on võimalik ühineda viie meililistiga:

  • kaubandus – kaubandusasutusi puudutav informatsioon;
  • tootmine – tootmisettevõtteid puudutav informatsioon; 
  • teenindus – teenindusettevõtteid puudutav informatsioon; 
  • turism – põhiliselt majutusasutustele mõeldud informatsioon;
  • toitlustus - toitlustusettevõtteid puudutav informatsioon.

Listiga liitumiseks või listist lahkumiseks klõpsake vastavat linki. Seepeale avaneb uues aknas lihtne vorm, kuhu sisestage ettevõtte nimi või enda nimi (ainult liitumise korral) ning mailiaadress (nii liitumise kui lahkumise korral).

Pärast vormi täitmist ning "subscribe" või "unsubscribe" nupu klõpsamist peaksite peagi saama sisestatud mailiaadressile teate, et teie käsu täitmine õnnestus.

Kui ettevõtte tegevusala ei ole otseselt seotud ühegagi nimetatud aladest või kui ettevõttel on korraga mitu tegevusala, on võimalik liituda ka mitme meililistiga, kuid sellisel juhul jõuab nii mõnigi üldine ettevõtlust puudutav info teieni mitmekordselt.