Ettevõtlusega alustamine

Eesti seadusandluse kohaselt on ettevõtlusega võimalik alustada viie erineva äriühingu näol:

  • osaühing (OÜ)
  • aktsiaselts (AS)
  • täisühing (TÜ)
  • usaldusühing (UÜ)
  • tulundusühistu (TulÜ)

Lisaks äriühingutele on ettevõtlusega võimalik tegeleda ka füüsilisest isikust ettevõtjana (FIE-na). Kõige populaarsemaks äriühingu vormiks on Eestis kahtlemata osaühing, mida alates 1. jaanuarist 2011 saab luua ka osakapitali sissemakset tegemata. Osaühingu ning teiste äriühingute (samuti FIE) loomise täpsed reeglid on kirjas Äriseadustikus. Siiski on ka teistel loetletud ettevõtlusvormidel oma eelised ning enne äriühingu moodustamist tuleks erinevate variantidega kindlasti põhjalikult tutvuda. Kõige parem viis selleks on külastada EAS-i kodulehekülge, kus leidub informatsiooni ka kõige muu kohta, millele alustav ettevõtja peaks tähelepanu pöörama, et vältida hilisemaid arusaamatusi ning keerukaid olukordi.

 

Tartus pakuvad alustavatele ettevõtjatele konsultatsiooniteenuseid mitmed erinevad ettevõtluse tugistruktuuri üksused. Tartu Ärinõuandla on maakondlik arenduskeskus Tartumaal, mis pakub tasuta ettevõtlusalast konsultatsiooni viie tunni ulatuses kõikidele soovijatele Tartu maakonna piires. Konsultatsiooniaja saab eelnevalt registreerida telefonil 7 428 402 või e-maili teel: info@tartu.bas.ee

 

Teadus- ja tehnoloogiapõhiste ideedega potentsiaalseid ettevõtjaid aitavad Tartu Teaduspargi ettevõtluskonsultandid. Nende eelistatud sektoriteks on elektroonika ja masinaehitus ning IKT. Tartu Teaduspargis tegutseb ka Põhjamaade esimene riistvarakiirendi Buildit. Teaduspargiga saab ühendust telefonidel 7 460 506 ja 7 383 005 või e-maili teel: info@teaduspark.ee

 

Tartu Loomemajanduskeskus, mis avati 2009. aastal, pakub inkubatsiooniteenust ning koolitust noortele loovettevõtjatele. Loovettevõtlusega alustamiseks ei ole terves teist sarnast paika. Inkubaatorisse sisenemiseks võta ühendust Reigo Kuivjõega telefonil 5 117 722  või e-maili teel: reigo@lmk.ee

 

Tartu Biotehnoloogia Park pakub arendus- ja konsultatsiooniteenuseid biotehnoloogia, meditsiini ja veterinaarmeditsiini ettevõtetele ning teadusasutustele, rendib ruume, toetab koostöösidemete sõlmimisel ning on aktiivselt tegev uute ettevõtete asutamisel. Tartu Biotehnoloogia Pargi juhatajaga saab ühendust telefonil 7 488 789 või e-maili teel: atasa@ebc.ee

 

Kõikidele noortele on avatud Tartu Ülikooli Ideelabor, mis aitab õpilastel ja tudengitel ideed töötavateks ärimudeliteks vormida. Äriideede arendusprogrammi STARTER raames toimuvad oma valdkonna tipptegijate eestvedamisel praktilised seminarid ja töötoad, lisaks tiimide individuaalne juhendamine ja kohtumised start-up maailmas kogenud mentoritega. Lisainfot saab Ideelabori kodulehelt.

 

Veel kasulikke linke:

Eesti teadust ja ettevõtlust ühendav koostöövõrgustik ADAPTER

Äriregistri ettevõtjaportaal

Riigiportaal ettevõtjale